ข่าวสาร : ข้อตกลงการใช้งานโปรแกรม HBSS

วันที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 08:38:31 |
  • การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์โปรแกรม HBSS ควรเก็บในไตรมาสที่ 2 นับตามปีปฎิทิน

     ควรเก็บข้อมูลในไตรมาสที่ 2 (การเก็บข้อมูลให้เก็บภายในเดือน เมษายน และคีย์แบบสัมภาษณ์ที่ตกหล่น และไม่ได้เก็บในเดือน มิถุนายนให้เก็บแบบนี้ทุกปี

    ในกรณีที่พื้นที่จะใช้โปรแกรมนี้ สามารถใช้งานได้ทุกไตรมาส ส่วนไตรมาสที่ นับตามปฏิทินควร เก็บให้ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มของจังหวัด และ ประเทศ